Processen

Headhunting er en søgeproces, der gennemføres for at finde nøglepersoner – på ledelses- og specialistniveau – med meget specifikke personlige og faglige kompetencer. Denne proces kræver absolut diskretion og tillid i forholdet mellem klientvirksomhed, headhunter og kandidater.

Udgangspunktet er en grundig analyse af opgaven, hvorefter vi påbegynder en søgeproces efter kandidater, som matcher den fastlagte profil. Kontakten med kandidaterne er en dialog, som skal lede frem til, at virksomheden præsenteres for et antal kvalificerede og motiverede kandidater. Vores erfaring, fra headhunting til alle grene af erhvervslivet og på alle niveauer, giver virksomheden den største sikkerhed for en optimal løsning af den stillede opgave.

Vi lægger vægt på en seriøs og effektiv proces, men en sådan kræver planlægning. Derfor fastlægger vi ved opgavens start datoer for præsentationer og afslutning. Vi søger en løbende dialog med vores kunder i processen, så vi har størst mulighed for at nå i mål på aftalt tid.

I næsten alle brancher oplever virksomhederne i disse år, hvor svært det er at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Der er stor søgning efter velkvalificerede ledere, mellemledere og specialister. I TARGET Headhunting benytter vi os derfor af flere kanaler til at finde frem til de bedst egnede kandidater. ”Simpel” avisannoncering er ikke svaret. Det er nødvendigt at gå bredere ud i søgeprocessen. Vi tilbyder derfor en headhunting proces, der indeholder en kombination af:

  • Headhunting
  • Emnebank
  • Netværk
  • Annoncering (ofte elektronisk eller også i trykte medier)

Inden kandidaterne ser stillingsannoncen er der lavet et grundigt forarbejde.

Vi har haft flere indgående samtaler med virksomheden og dens medarbejdere for at analysere jobindhold og præsentationskrav samt de forhold og rammer den nye medarbejder kommer til at indgå i. Dette er udgangspunktet for selve jobprofilen.

Fase 1:

Her vurderes kandidaternes baggrund og erfaring i forhold til jobprofilen. Kandidater der lever op til denne, bliver indkaldt til en første samtale. Formålet med samtalen er, at give kandidaten information om jobbet og virksomheden. Endvidere afdækkes hvorvidt de faglige kvalifikationer og eventuel ledererfaring matcher med selve jobprofilen.

Fase 2:

Omfatter udarbejdelse af en personprofilanalyse samt evt. færdighedstest med efterfølgende evaluering og feed back.

Fase 3:

I denne fase vil kandidaterne blive præsenteret for den kommende leder samt en eller flere nøglepersoner i virksomheden. Vi deltager som oftest personligt i disse kandidatpræsentationer, og er med indtil kontrakten er underskrevet.

Senest 3 måneder efter ansættelsen laver vi en opfølgningssamtale med kandidaten og ledelsen, for at afdække om forventningerne gensidigt er blevet indfriet.

Kandidat

Som kandidat kan du klikke her og få mere info.

Virksomhed

Som virksomhed kan du klikke her og få mere info

Kontakt

TARGET Headhunting har hovedsæde i Danmark samt selskaber i Indien og Singapore. Telefonnumre her:

Danmark
Carsten H. Gjørtsvang +45 5140 8960
Maria Louise Jensen +45 2097 2717
Søren Hemmersam +45 4029 6757
Klaus Jørgensen +45 2289 5001
Jan Thomsen +45 4013 7840
Frederik K. Andersen +45 2289 8737
Torben Christensen +45 2014 3976

 

China and India
Carsten H. Gjørtsvang +45 5140 8960

 

Singapore
Carsten H. Gjørtsvang +45 5140 8960

 

Se mere og få yderligere kontaktinformationer her.

 

Lande med samarbejdspartnere

USA (Detroit/Houston) – KINA (Beijing/Shanghai/Hongkong) – RUSLAND (Moskva/Sct. Petersborg) – SVERIGE (Stokholm/Göteborg/Malmø) – NORGE (Oslo) – FINLAND (Helsingfors/Helsinki) – TYSKLAND (Hamborg/Frankfurt) – ENGLAND (London) – BENELUX (Bruxelles/Amsterdam) – SPANIEN (Barcelona/Madrid) – SCHWEIZ (Genéve) – POLEN (Warszawa)